Alle reacties op VeiligVerkeerDeinze.be

MeldNr Naam Datum Reactie
49Tom Desmet28-10-2020 | 12:16De Vierboomstraat moet 'geknipt' worden zodat enkel nog lokaal verkeer mogelijk is. Maar dan moet natuurlijk eerst werk worden gemaakt van de verbindingsweg tussen bedrijventerrein Ter Mote en Graaf Van Hoornestraat...dat wordt nu toch wel eens dringend tijd, zeg!!!
49Z.J.09-08-2020 | 16:45De beloofde snelheidsremmende (betonblokken evenwijdig met het wegdek en voldoende ruim uit elkaar opdat ook de zware vrachtwagens en landbouwmachines probleemloos zouden kunnen passeren) maatregelen t.h.v. Vierboomstraat 1 en 8 zijn begin juli aangebracht. Begin juli werden in de bebouwde kom van Nevele fietsstraten gerealiseerd. Gevolg : nog meer personenwagens - vrachtwagens - camionettes rijden via de Vierboomstraat naar hun eindbestemming. Bij hun doortocht worden ze door de aangebrachte betonblokken geenzins in snelheid geremd. De Vierboomstraat, met zone 50, is nu nog meer dan vroeger een autosnelweg waar quasi elk passerend voertuig een snelheid ruim boven de 50 km per uur aanhoudt. Hopelijk is er iemand bereid om deze verkeersonveilige situatie in de Vierboomstraat een adequate oplossing te geven.
39Erwin Rogge14-06-2020 | 13:33Vroeger was hier "plaatselijk verkeer" de regel. Misschien kan dit terug ingevoerd worden. Met de nodige controles natuurlijk.
49Annie Van Gele12-03-2020 | 12:57In de brief aan de bewoners van de Vierboomstraat die handelt over de "heraanleg wegberm Vierboomstraat" is onderstaande opgenomen : "De dienst mobiliteit werkt voorstellen uit om na de werken snelheidsremmende maatregelen in te voeren in de Vierboomstraat". Van harte dank aan iedereen die het probleem rond de "verkeersveiligheid van de Vierboomstraat" ernstig genomen heeft en daadwerkelijk aan de oplossing van dit probleem meegewerkt heeft / zal meewerken.
45N-VA Deinze09-03-2020 | 10:00Beste, wij zullen een plaatsbezoek brengen zodat wij deze situatie beter kunnen inschatten. Nadien zullen wij dit evt. meenemen naar de verkeerscommissie van Deinze zodat het stadsbestuur deze situatie kan aanpakken. Wij houden u op de hoogte. Alle info over de verkeerscommissie: www.deinze.be/verkeerscommissie.
49Marianne Serck08-03-2020 | 19:15Maak er een single track road van zoals in Schotland. Een smalle weg met aangeduide bredere plaatsen om mekaar te kruisen . Is éénmalig aan te leggen, vraagt geen of weinig onderhoud en vertraagt het verkeer.
25Pol31-01-2020 | 10:31Een gemeentebestuur dat het zich aantrekt zou helpen. Er wordt geen enkele maatregel genomen. Van de gemeente mag je hier te snel rijden.
60N-VA14-01-2020 | 16:34Na een plaatsbezoek hebben wij dit punt voorgelegd op de verkeerscommissie van 13 januari 2020. Dit punt is positief geadviseerd. Dit zal dus voorzien worden indien het advies van de verkeerscommissie wordt gevolgd.
58Kris Demarre05-12-2019 | 13:06Regelmatig controleren op snelheid? Een tijd geleden werd het bord van bebouwde kom verplaatst van ter hoogte visput naar hoek kempestraat. Ik vermoed dat weinigen dit hebben opgemerkt.
58Kris Demarre05-12-2019 | 13:04Een APART fietspad, gescheiden van de straat. Deze straat is in verschillende fietsroutes (oa Leieroute) opgenomen. Veilig fietsen lukt hier niet hoor. Waarom wordt zo'n autostrade aangelegd in een stad dat zichzelf fietsstad noemt? Geen enkele aandacht voor de fietsen in de Pontstraat. Het is hier levensgevaarlijk.
58Kris Demarre05-12-2019 | 13:03wegversmallingen zodat mensen MOETEN afremmen. Even wachten op een tegenligge kan nooit kwaad. Niet enkel in het begin en einde van de straat, maar ook tussenin.
54Larson De Neve22-11-2019 | 18:07Het verkeer een aantal seconden stilleggen. Dit kan doordat de fietser op een knop moet duwen. Hierdoor zal het verkeer enkel stilliggen als er een fietser wil oversteken.
49annie van gele14-11-2019 | 19:17ik heb dit probleem reeds herhaaldelijk aangekaart bij de heer Johan Cornelis. In een telefonisch gesprek, in een live gesprek en via e-mail. In mijn laatste e-mail nam ik o.a. de heer Jan Vermeulen mee in "cc". In deze laatste e-mail vroeg ik aan de heer Johan Cornelis om op basis van objectieve criteria (meting van de gehanteerde snelheid en meting van het aantal wagens dat dagelijks de Vierboomstraat gebruikt) te oordelen of er effectief een probleem is en zo ja hoe men dan de verkeersveiligheid van de Vierboomstraat naar een hoger niveau kan tillen. Op niveau van verkeersveiligheid zijn er m.i. vier knelpunten : - de draai ter hoogte van de woning van de heer Verkest - de hoek van 90 graden ter hoogte van de woning van de heer Van Parijs - de voorrang van rechts ter hoogte van de woning van garage Hertoghe - de smalle inrijstrook ter hoogte van de wissel Biebuyckstraat - Vierboomstraat Gesprek met een aantal buren leert me dat ook zij de Vierboomstraat als verkeersonveilig ervaren. de realisatie van de verbindingsweg bedrijventerrein Ter Mote - Graaf Van Hoornestraat zou een goede oplossing kunnen zijn. Ik woon 62 jaar in de Vierboomstraat, reeds 50 jaar is er sprake van de aanleg van deze verbindingsweg. waarderende groeten Annie Van Gele
54Linda Vermeirsch10-11-2019 | 19:00Zou super zijn. Het verkeer moet hiervoor niet altijd langer opgehouden worden. De huidige technieken laten het zeker toe om de auto's iets langer te laten stilstaan enkel als er fietsers de weg willen dwarsen. Met een kleine ingreep kan de veiligheid zo veel verbeterd worden.
20Manuella Van Geyt30-10-2019 | 17:38Visuele snelheidsaanduiding in beide richtingen
20N-VA Deinze30-10-2019 | 11:47Uw vraag staat op de agenda van de verkeerscommissie van 4 november. N-VA Deinze zal uw vraag verdedigen en hopen op een positief advies van de leden van de verkeerscommissie. We houden u zeker op de hoogte betreffende het advies.
22Bart Vermaercke (N-VA)16-10-2019 | 09:47

De gemeenteraad van Deinze nam op 23 mei 2019 volgende beslissing:
Besluit: Artikel 1. De voorgestelde wegeniswerken, nl. de aanleg van fietssnelweg langsheen de spoorweg L75 Deinze/Gent tussen de Beekstraat – Karrestraat met een lengte van ± 705 meter, worden goedgekeurd.

Ondertussen heeft de deputatie van Oost-Vlaanderen de omgevingsvergunning verleend onder voorwaarden (zitting van 29 augustus 2019).

Voorlopig zal je dus nog een tijdje moeten omrijden, maar dat stuk komt er dus zeker.

Planning is voorjaar 2020.

Zie ook:
https://www.facebook.com/BartVermaerckeNVA/photos/a.574744622945272/771809583238774

Bart Vermaercke
Gemeenteraadslid N-VA Deinze
Provincieraadslid N-VA Oost-Vlaanderen

34Patrick27-09-2019 | 13:31Ik zou dit niet aanpakken. Dankzij deze vrachtwagen moet men zich wel aan de snelheden van 30 houden in het dorp. Anders zijn de snelheden meer dan 30.
50N-VA Deinze27-09-2019 | 10:56Op 27/09/2019 ontving u van ons een mail met de gegevens van uw wijkagent.
Uw wijkagent: https://www.politie.be/5911/contact/je-wijk/petegem-noord
35Schelfhaut27-09-2019 | 08:45Verkeersdrempels met de grond gelijk maken. Maken meer lawaai dan dat ze hun nut bewijzen. Uitgetekende asverschuivingen voorzien over gans de Houtkantlaan met fietssuggestiestroken zodanig dat dit terug een woonwijk wordt.
13Willems26-09-2019 | 19:00Oplossing bestaat toch. U rijdt gewoon tot aan nieuwe verkeerslichten in de Oudenaardsesteenweg. Daar kunt u gewoon doorsteken tot aan de Gaversesteenweg doorheen het industrieterrein. Ook omgekeerd. Misschien moet je het aantal ongelukken met fietsers eens opvragen ter hoogte van de kakelstraat (is geen doorgangsbaan) of vroeger ter hoogte van de aansluiting aan de surfput.
38De Paepe26-09-2019 | 13:59Deze vragen worden vanavond meegenomen naar de Gemeenteraad!
21De Paepe26-09-2019 | 13:57Zone 30 blijft, met verkeerslicht of zonder! Meer controle zou efficiënter zijn.
28De Paepe26-09-2019 | 13:56Dit probleem komt vandaag op de Gemeenteraad voor. Het voorstel is om de voorrang van rechts af te schaffen. Indien je uit de richting van de Kerkstraat en uit de Brouwerijstraat komt zal je moeten stoppen. De N-VA fractie is al jaren fan van een omleidingsbaan via het kanaal, om zo de dorpskernen te ontlasten van het doorgaand verkeer.
20Lien25-09-2019 | 22:27Verkeersdrempels in de buurt van de school.
7N-VA Deinze25-09-2019 | 17:19Dit werd op 16 september 2019 besproken in de verkeerscommissie en wij hebben uw punt verdedigd, maar de meerderheid van de verkeerscommissie heeft dit negatief geadviseerd waardoor er momenteel niets aan de situatie zal gewijzigd worden.
Indien mogelijk kan u ook altijd foto's maken indien u iemand kan betrappen die op het fietspad rijdt die daar niet moet rijden. U kan deze foto's dan best doorgeven aan de lokale politie van Deinze.
25Bert Colpaert24-09-2019 | 11:30Meer controle op snelheid. Dit is inderdaad een ernstig probleem, heel wat bestuurders houden zich niet aan de 50- en 70-beperking. Laatst fietste ik in St.Martens-Leerne richting rotonde aan de kerk en werd ik bijna van de baan gereden door een chauffeur die vanaf de rotonde richting Vosselare links van de baan reed aan zeer hoge snelheid (zone 50 !) en andere wagens voorbij stak.
20Bert Colpaert24-09-2019 | 11:20Meer controle op snelheid en tonnage. Zone 30 uitbreiden, al vanaf de spoorweg.
6Schelfhaut24-09-2019 | 09:42Molenstraat éénrichting naar Kortrijksestwg toe. Nachtegaalstraat éénrichting vanuit Kortrijksestwg met tunnel onder sporen. (plaats genoeg)
20Lien23-09-2019 | 18:28Meer flitsen en politie controle! Week en weekend!!
20Standaert Jozef23-09-2019 | 09:13Iedereen een fikse boete geven die de regels overtreden.
20Eric Van Heuverswijn22-09-2019 | 16:04De weg breder maken, de geparkeerde wagens op kerkplein laten staan en een zone met trajectcontrole of flitscamera en de zone 30 uitbreiden. En vooral meer controle doen op tonnage
20Manuella Van Geyt22-09-2019 | 09:47Controle op tonnagebeperking en snelheid met camera. Versmalling weg thv school. Duidelijker aangeduid 30 bord (al heel lang defect) Paaltjes verder plaatsen ter bescherming van voetpad Duidelijker parkeerplaats aflijning op kerk parking met voorbehoud voor buurtbewoners. Parking kerk wordt vaak als doorgangsweg gebruikt voor weg achteraan.
20Evelien18-09-2019 | 19:56Controle op de tonnage. Herinrichting van de weg om het verkeer te vertragen, het sluip/doorgaand verkeer te ontmoedigen. Er bestaan verschillende soorten wegversmalling. Een breder zebrapad aan de schoolpoort. (cfr. pilootproject waarbij men verder van de voetgangers al moet stoppen.
20Wendy18-09-2019 | 13:33effectievere, AANWEZIGE!! controle op snelheid en de tonnagebeperking! Schoolomgeving dient steeds qua veiligheid op een prioritaire plaats te staan.
20Magali De Schauwer18-09-2019 | 11:36Flitspaal, meer controle aan de scholen ivm tonnagebeperking, eventueel motard een halfuurtje aan school zetten want dit schrikt af.
41Robert Willems15-09-2019 | 19:29Controleren op geluidshinder,die brommers worden uitgerust met een andere uitlaat ( knalpot) ze scholen ook samen vóór de schooluren onder de luifel van de Stadshal en gaan dan crossen van de ene kant van de markt naar de andere met de nodige overlast van decibels,op de bank zetten en de decibels controleren,in de Gentpoortstraat aan de bib is er zoeen winkel waar die brommers gesleuteld wordt misschien kan de politie daar eens een bezoekje brengen,mvg.
30Robert Willems15-09-2019 | 14:06Op de markt is ook een tonnage beperking maar hier donderen mastodonten over die hier niets te leveren hebben maar nemen de kortste weg voor het gemak,zolang zij dat niet grondig gaan aanpakken is het nutteloos van de herstellingen.
7N-VA Deinze13-09-2019 | 10:10Uw melding staat op de agenda van de verkeerscommissie van 16 september 2019. Wij houden u op de hoogte.
Meer info over de verkeerscommissie: https://www.deinze.be/verkeerscommissie.
34N-VA Deinze13-09-2019 | 10:01Dit werd besproken in de verkeerscommissie van 1 juli 2019 en dit werd toen negatief geadviseerd.
"De VC evalueert deze situatie als niet gevaarlijk, mede dat het een zone 30 betreft."
Meer info over de verkeerscommissie: https://www.deinze.be/verkeerscommissie.
29Amelie12-09-2019 | 09:23betere aanduiding + verlening van de fietsstraat. fietsstraat stop op een kruispunt, waar je als fietser met kinderen regelmatig blok gereden word. laat staan dat de auto's respect hebben en begrijpen dat de school aan de overkant ligt en dat er dus moet overgestoken worden na de fietsstraat.
13Ine 06-09-2019 | 15:50Terug de andere kanten openmaken naar de oudennaardsteenweg voor dat er een dode valt of tenminste toch 1 van de 2! Overal is verschrikkelijk veel sluipverkeer aan het komen door die uitgangen af te sluiten en inmense file Dat belachelijk is voor woorden.
17Anoniem05-09-2019 | 10:21N-VA Deinze nam contact op met de persoon die ons dit probleem meldde en volgende suggestie werd gedaan door deze persoon: "Een proefproject van een knip aan het kruispunt met de Zoutweg. Een knip enkel voor auto's en niet voor landbouwvoertuigen. Zo kan je het sluipverkeer ontmoedigen. Ook de voorrangsregel van het kruispunt (Heiste, Wildedreef) herzien, terug voorrang van rechts."
13Jan05-09-2019 | 07:49Opnieuw openstellen kruispunt N494 en E3-laan
21Bastiaan04-09-2019 | 21:11De verkeerslichten zorgen wel dat de snelheid er een beetje meer wordt gerespecteerd. Alleen spijtig dat de echte snelheidsduivels er nog steeds veel te rap rijden en er door het rood rijden.
14BN04-09-2019 | 21:11Zoals in de andere lokale wegen van 'Nevele' zou deze weg ook zone 50 moeten worden. En in de huidige staat van de weg - ook gedeelte Stad Gent - zou eigenlijk alleen lokaal verkeer er mogen rijden
21De Paepe04-09-2019 | 20:12Het verkeerslicht doet er ons aan herinneren dat we in zone 30 rijden! Ook onze buurtgemeenten hebben een gelijkaardig stoplicht. Maar er wordt inderdaad vaak door het rood gereden, vooral 's avonds en 's nachts. Meer controle van politie en een camera zou een oplossing zijn om overtreders te betrappen
12N-VA Deinze04-09-2019 | 10:12Momenteel staat de herinrichting van de Krekelstraat reeds op de korte termijn planning van het stadsbestuur waardoor de Krekelstraat veiliger moet worden. Na de herinrichting kunnen we dit opnieuw evalueren. Wij, als oppositiepartij, volgen deze situatie zeker op.